Medlemmer

FH-Skive-Viborg

Medlemmer

BUPL

Danmarks Lærerforening

DEF

Dansk Metal

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Sygeplejeråd

3F

FOA

Fødevareforbundet NNF

HK

Malerforbundet

Socialpædagogerne

Teknisk Landsforbund

Kost og Ernæringsforbundet

Radiograf Rådety

Blik og Rørarbejderforbundet

HKKF

FH-Skive-Viborgmedlemsorganisationer
BUPL MidtVestjylland
DLF Viborg
DLF Skive
DEF
Metal Skive-Viborg
Metal Bjerrringbro_Silkeborg
Dansk Socialrådgiverforening Region Nord
DSR Region Midt
3F Skive
3F Viborg
3F Bjerringbro
FOA Skive
FOA Viborg
NNF MidtVest
HK MidtVest
Malernes Fagforening Øst/Vest
SL MidtVest
TL MidtVest
Kost og ernæring
Radiograferne
Blik&Rør Viborg
Blik&Rør Skive
Blik&Rør Skorstensfejerne
3F Midt – Tømrerne
HkkF